Περιήγηση: Σκάνδαλο Novartis

Διεθνή
Σκάνδαλο Novartis: Σαν να μην έγινε τίποτα «έκλεισε» με εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ

Σαν να μην έγι­νε τίπο­τα στο σκάν­δα­λο «Novartis» που με ένα χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο «έκλει­σε» ως υπό­θε­ση στις ΗΠΑ με ένα εξω­δι­κα­στι­κό συμ­βι­βα­σμό όπως συνηθίζεται…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Οι βαθύτερες αιτίες των σκανδάλων στο χώρο του φαρμάκου, βρίσκονται στο ότι αυτό είναι ιδιοκτησία ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στη βου­λή σχε­τι­κά με την συγκρό­τη­ση προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής για…