Περιήγηση: Σκέιτμπορντ

Κοινωνία
Απίστευτες σκηνές στη Θεσσαλονίκη — Αστυνομικοί κηνυγούν πιτσιρικάδες που κάνουν σκέιτμπορντ!!! (BINTEO)

Απί­στευ­τα όσα έγι­ναν την Κυρια­κή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Παρα­πέ­μπουν σε θέα­τρο του παρα­λό­γου, δυστυ­χώς όμως είναι από τις μορ­φές αστυ­νο­μι­κής βίας , ενδεικτικές…