Περιήγηση: Σκίτσο

Σκίτσα
Μπογδανοσκιτσογράφοι

Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να σταθεί ο άνθρωπος στα δυο του πόδια. Κάποιοι μπογδανοσκιτσογράφοι πιστεύουν ότι μπορούν να τον γυρίσουν…