Περιήγηση: Σκλήρυνση κατά πλάκας

Κοινωνία
Συγκλονιστική επιστολή — απάντηση απολυμένου της «Παπαστράτος» στον Αλ. Τσίπρα

Ανοι­κτή δημό­σια επι­στο­λή προς τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα με αφορ­μή την επί­σκε­ψή του στο εργο­στά­σιο,  έστει­λε απο­λυ­μέ­νος της Παπαστράτος –…