Περιήγηση: Σκοπευτήριο

Απόψεις
Ανερυθρίαστα…

Αν ο Σύρι­ζα και η ΔΦΑ διεκ­δι­κεί κάποια ιστο­ρι­κή συνέ­χεια, αυτή δεν είναι του ΕΑΜ και των 200 κομ­μου­νι­στών της Και­σα­ρια­νής, αλλά του ΠΑΣΟΚ και το Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, που λεη­λά­τη­σε την ΕΑΜι­κή βάση με δημα­γω­γι­κά συνθήματα.

Ποίημα
  ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ (Ποίημα)

Λοξές αχτί­νες χτύ­πη­σαν την άγρυ­πνη σελή­νη και κλεί­στη­καν τα βλέμ­μα­τα εκεί­νη την αυγή σε οστρα­κο­φό­ρο ατσά­λι­νο που πέτα­ξε πριν καν…

Εκδηλώσεις
«ΔΕΞΙΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ» του Νίκου ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ, από το “ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ” Καισαριανής (21/4)

Στα πλαί­σια του αφιε­ρώ­μα­τος « Έλλη­νες Δημιουρ­γοί & Βαλ­κα­νι­κό Σινε­μά, μέσα από τις Μικρού Μήκους», της Κινη­μα­το­γρα­φι­κής Λέσχης Και­σα­ρια­νής «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ»:…