Περιήγηση: Σκοτίνα Πιερία

Ανακοινώσεις
ΤΕ Πιερίας ΚΚΕ: Ανακοίνωση με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 55χρονης παιδιάτρου στην Σκοτίνα

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η ΤΕ Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ με αφορ­μή το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό του θανά­του της 55χρονης παι­διά­τρου στην Σκο­τί­να Πιερίας,…