Περιήγηση: Σκοταδισμός

Επικαιρότητα
Σκοταδιστικό παραλήρημα ιεροκήρυκα της Μητρόπολης Αιτωλίας: «Τα εμβόλια είναι λουσμένα στα αίματα αθώων εμβρύων»!

Σε σκο­τα­δι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα, που θα ζήλευε μέχρι και ο Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου, προ­έ­βη ο Αρχι­μαν­δρί­της Παύ­λος Ντα­νάς, ιερο­κή­ρυ­κας της Μητρό­πο­λης Αιτωλίας…

Επικαιρότητα
«Ο κάθε γελαδάρης έγινε λοιμωξιολόγος»: Παπάς από την Κοζάνη στέλνει μήνυμα σε «αρνητές» και σκοταδιστές

Μια δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη από αυτήν που εκφρά­ζουν πολ­λοί συνά­δελ­φοί του για την παν­δη­μία και το εμβό­λιο δίνει ο παπά-Νικό­λας από…

Κοινωνία
Συνέδριο γονιμότητας: Ο σκοταδισμός επιστρέφει υπό μορφή «διαδικτυακής εκδήλωσης» στην Κατερίνη

Τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να διορ­γα­νω­θεί στα Ιωάν­νι­να το «Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Γονι­μό­τη­τας και Ανα­πα­ρα­γω­γι­κής Αυτο­νο­μί­ας». Αρχι­κά, μάλι­στα, είχε ανακοινωθεί…

Επικαιρότητα
Σκοταδιστικές αθλιότητες απ’ τον Μητροπολίτη Πειραιώς: Συνέδεσε τις πυρκαγιές με την… ομοφυλοφιλία!

Σε σκο­τα­δι­στι­κές αθλιό­τη­τες κατέ­φυ­γε για άλλη μια φορά ο γνω­στός και μη εξαι­ρε­ταί­ος Μητρο­πο­λί­της Πει­ραιώς Σερα­φείμ. Σε κεί­με­νο του που…

Επικαιρότητα
Αμετανόητος σκοταδιστής ο Αμβρόσιος: «Το μόνιμο φάρμακο που έπινα για τον κορονοϊό ήταν ο αγιασμός»!

Στην… «μεσι­τεία της Υπε­ρα­γί­ας Θεο­τό­κου και του Αγί­ου Νεκτα­ρί­ου» απο­δί­δει ο ακρο­δε­ξιός πρώ­ην μητρο­πο­λί­της Καλα­βρύ­των Αμβρό­σιος το απο­τέ­λε­σμα των ιατρικών…

Διεθνή
ΚΚ Πολωνίας: Καταδικάζει τον αντιδραστικό νόμο για τις αμβλώσεις, στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις

«Το να ανα­γκά­ζεις τις γυναί­κες να γεν­νή­σουν ετοι­μο­θά­να­τα, δύσμορ­φα παι­διά, αδύ­να­μα να έχουν μια ενσυ­νεί­δη­τη και ανε­ξάρ­τη­τη ζωή, είναι έγκλημα»,…