Περιήγηση: Σκυλίτσειο Νοσοκομείο

Κοινωνία
Χίος: Δυναμική κινητοποίηση στο Νοσοκομείο για την στελέχωση ΕΚΑΒ και των δομών Υγείας

Δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στη Χίο έξω από το Νοσο­κο­μείο με αφορ­μή τον τελευ­ταίο θάνα­το λόγω έλλει­ψης ασθενοφόρου…