Περιήγηση: Σκόπια

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία: Πορεία διαμαρτυρίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση στα Σκόπια

Μερι­κές χιλιά­δες κάτοι­κοι των Σκο­πί­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής πορεία δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο κέντρο της πόλης για την ιδιαί­τε­ρα αυξημένη…

Πολιτική
Δ.Κουτσούμπας: Ανησυχητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρά την επίλυση του ονόματος υπό την πίεση του ΝΑΤΟ

«Φυσι­κά μας ανη­συ­χεί διπλά το γεγο­νός ότι και η σημε­ρι­νή ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά την πολι­τι­κή της και για την επίλυση…