Περιήγηση: ΣΜΑΕΘ

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη: Άνοιγμα των καταστημάτων και μέτρα ενίσχυσης των μικρών επαγγελματιών ζητά ο ΣΜΑΕΘ

«Για μια ακό­μη φορά η κυβέρ­νη­ση εμπαί­ζει τους μικρούς λια­νέ­μπο­ρους της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ακό­μη μια φορά παί­ζει επι­κίν­δυ­να με την επιβίωσή…