Περιήγηση: Σοβιετική αφίσα

Σκίτσα
Μόνο μέσα σε 4 χρόνια

Η επαναστατική-προπαγανδιστική αφίσα, εμφανίζεται μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση με στόχο να διαδώσει τις ιδέες της επανάστασης και να ενημερώσει. Ετσι…