Περιήγηση: Σουδάν

Διεθνή
Σουδάν: Στους 150 οι εγκλωβισμένοι Έλληνες – Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους συνιστά ο ΥΦΥΠΕΞ Αν. Κατσανιώτης

Στο χεί­λος υγειο­νο­μι­κής και ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης βρί­σκο­νται πάνω από 1000 ευρω­παί­οι πολί­τες και περί­που 150 Έλλη­νες στο Σου­δάν, σύμ­φω­να με…

Διεθνή
Ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά των δύο ομάδων πραξικοπηματιών ο πολύπαθος λαός του Σουδάν

Αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές, μάχες με βαρύ οπλι­σμό, δεκά­δες νεκροί, εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ες συν­θέ­τουν το πολε­μι­κό σκη­νι­κό στο Σου­δάν, που βρί­σκε­ται πλέ­ον στο…

Διεθνή
Χάος στο Σουδάν: Τουλάχιστον 56 νεκροί και 600 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο ‘Ελληνες

Πυρά και εκρή­ξεις, από χθες το βρά­δυ στο Σου­δάν, όπου εξε­λίσ­σο­νται αιμα­τη­ρές οδο­μα­χί­ες, αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές και ανταλ­λα­γές πυρών, μετα­ξύ ομάδων…

Διεθνή
Αλληλεγγύη στον λαό και στους κομμουνιστές του Σουδάν

Δεκά­δες Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλο τον κόσμο, μετά από σχε­τι­κή πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, υπο­γρά­φουν Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό και στους κομμουνιστές…