Περιήγηση: Σουηδία

Διεθνή
Σουηδία — Εκλογές: Ενίσχυση της ακροδεξιάς — Οριακή νίκη του κεντροδεξιού μπλοκ

Εν ανα­μο­νή της ανα­κοί­νω­σης των τελι­κών απο­τε­λε­σμά­των στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της Σουηδίας,η συντη­ρη­τι­κή συμ­μα­χία δεξιάς/ακροδεξιάς είναι έτοι­μη να πανη­γυ­ρί­σει την…

Διεθνή
ΚΚ Σουηδίας: Η απαράδεκτη συμφωνία με την Τουρκία δείχνει για άλλη μια φορά την πραγματική φύση των Σοσιαλδημοκρατών

Ανα­κοί­νω­ση για την συμ­φω­νία της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής Σου­η­δι­κής κυβέρ­νη­σης με την Τουρ­κία για την άρση του βέτο της δεύ­τε­ρης και την…