Περιήγηση: Σοφία Βέμπο

Ιστορία
Σοφία Βέμπο: «Παιδιά, τιμημένα παιδιά και τα τανκς γονατίσαν…» (Για την εξέγερση του Πολυτεχνείου)

Ανέκ­δο­τη ηχο­γρά­φη­ση από εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο για την επά­νο­δο της Δημο­κρα­τί­ας, στις 30/9/1974, με την Σοφία Βέμπο να…

Μουσική
Σοφία Βέμπο, θα τη θυμόμαστε για την καλλιτεχνική της παρουσία και τη στάση της τη βραδιά του Πολυτεχνείου

Η Σοφία Βέμπο γεν­νή­θη­κε στην Καλ­λί­πο­λη της Θρά­κης στις 10 Φεβρουα­ρί­ου του 1910. Μετά τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή, η οικο­γέ­νειά της εγκαταστάθηκε…