Περιήγηση: Σοφία Μπεκατώρου

Επικαιρότητα
Στο αρχείο λόγω παραγραφής οι καταγγελίες της Σ. Μπεκατώρου

Κλεί­νει με την αρχειο­θέ­τη­ση της δικο­γρα­φί­ας η υπό­θε­ση των καταγ­γε­λιών της Ολυ­μπιο­νί­κου Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου σε βάρος παρά­γο­ντα της Ομο­σπον­δί­ας Ιστιοπλοΐας.…

Κοινωνία
Περισσότερες από τρεις ώρες κατέθετε στον εισαγγελέα η Σοφία Μπεκατώρου — «Ελπίζω κι άλλοι άνθρωποι να βγουν να μιλήσουν»

«Ελπί­ζω και άλλες γυναί­κες, κι άλλοι άνθρω­ποι να βγουν να μιλή­σουν», ανέ­φε­ρε εξερ­χό­με­νη του εισαγ­γε­λι­κού γρα­φεί­ου η ολυ­μπιο­νί­κης Σοφία Μπεκατώρου,…

Κοινωνία
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Πολυτεχνείο Κρήτης καταψήφισε ψήφισμα στήριξης στη Σοφία Μπεκατώρου

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΝΔ στο Πολυ­τε­χνείο Κρή­της, κατα­ψή­φι­σε ψήφι­σμα στή­ρι­ξης στην Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου και στις φοι­τή­τριες που δέχο­νται πολύ­μορ­φη βία, το οποίο…

Ατέχνως
Καταθέτει στον Εισαγγελέα η Σοφία Μπεκατώρου: «Η περιπέτεια μου δεν είναι ένα αυτοτελές μεμονωμένο ζήτημα»

Στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών θα βρε­θεί την Τετάρ­τη το πρωί η Ολυ­μπιο­νί­κης Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου, η οποία καλεί­ται να κατα­θέ­σει για όσα…