Περιήγηση: Σοφία Μπεκατώρου

Επικαιρότητα
Έρευνα της Εισαγγελίας για τις καταγγελίες της Σ. Μπεκατώρου — Προκαλεί με τη δήλωσή του ο καταγγελλόμενος

Αυτε­πάγ­γελ­τη έρευ­να θα ξεκι­νή­σει η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών μετά τις δημό­σιες καταγ­γε­λί­ες της Ολυ­μπιο­νί­κη Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου κατά παρά­γο­ντα της Ομο­σπον­δί­ας Ιστιοπλοΐας,…

Επικαιρότητα
Η ΝΔ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Αριστείδη Αδαμόπουλου μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου

Την κομ­μα­τι­κή ιδιό­τη­τα του Αρι­στεί­δη Αδα­μό­που­λου απο­φά­σι­σε η Νέα Δημο­κρα­τία, έπει­τα από τις καταγ­γε­λί­ες της ολυ­μπιο­νί­κη Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου. Σύμ­φω­να με…

Κοινωνία
Κύμα συμπαράστασης στη Σ. Μπεκατώρου μετά την καταγγελία της για σεξουαλική κακοποίηση — Δήλωση Δ. Κουτσούμπα

«Η στή­ρι­ξη της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου είναι μια πρά­ξη αυτο­νό­η­τη, στην οποία δε χωρούν “ναι μεν, αλλά”. Εξί­σου αυτο­νό­η­τη θα πρέπει…