Περιήγηση: Σούδα

Επικαιρότητα
Χανιά: Κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου «Τρούμαν» στην Σούδα

Αγω­νι­στι­κά υπο­δέ­χθη­κε η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χανί­ων του ΚΚΕ, στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς,τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς φονιά­δες. Παρά την ισχυ­ρή βρο­χή, διορ­γά­νω­σε συγκέντρωση…

Πολιτική
Επίσκεψη Πομπέο στη Σούδα: Σήμα επίσπευσης των διευθετήσεων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας

Σήμα επί­σπευ­σης των διευ­θε­τή­σε­ων σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας και μεγα­λύ­τε­ρης εμπλο­κής στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών έδωσε…

Διεθνή
Επικίνδυνα επεισόδια ΗΠΑ – Ρωσίας στα όρια FIR Λευκωσίας για τη Συρία και η εμπλοκή της Σούδας

Σοβα­ρά επει­σό­δια με εμπλο­κή αμε­ρι­κα­νι­κών και ρωσι­κών πολε­μι­κών αερο­σκα­φών που σχε­τί­ζο­νται με την πολε­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα ΗΠΑ και Ρωσί­ας στη Συρία…

Πολιτική
Αμερικανική στρατιωτική «απόβαση» στην Ελλάδα – Οι βάσεις, τα drones και τα tankers

Τελευ­ταίο Σάβ­βα­το του Οκτω­βρί­ου. Σχε­δόν αξη­μέ­ρω­τα, εν μέσω ομί­χλης, ακού­γε­ται ένα βου­η­τό από τον διά­δρο­μο απο-προ­σγειώ­σε­ως του «Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου» από…