Περιήγηση: Σπάνια συνέντευξη

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
Ντοκουμέντο: Η μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη της Γεωργίας Βασιλειάδου το 1978 (VIDEO)

Ένα σπά­νιο βίντεο, με τη μονα­δι­κή τηλε­ο­πτι­κή συνέ­ντευ­ξη της αξέ­χα­στης ηθο­ποιού Γεωρ­γί­ας Βασι­λειά­δου, «ανέ­βη­κε» πρό­σφα­τα στο YouTube στο κανά­λι του…