Περιήγηση: Σπίτι Νίκου Καζαντζάκη

Απόψεις
Πάρκιν το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη και άλλες «εικόνες» ενός πολιτισμού που καταρρέει…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πάρ­κιν το σπί­τι του Νίκου Καζαν­τζά­κη στο Ηρά­κλειο της Κρή­της. Γκρε­μί­στη­κε το σπί­τι του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη στον…