Περιήγηση: Σπίτι του Αγωνιστή

Επικαιρότητα
«Γυάρος ξανά»: Θρασύδειλα φασιστοειδή βρώμισαν με συνθήματα το «Σπίτι του Αγωνιστή»

Γρά­φο­ντας εμε­τι­κά φασι­στι­κά συν­θή­μα­τα και απει­λές («Γυά­ρος ξανά», «Μακρό­νη­σος» κλπ), θρα­σύ­δει­λα χρυ­σαυ­γι­τοει­δή, που δρουν σαν τους βρυ­κό­λα­κες μέσα στο σκότος…