Περιήγηση: Σπύρος Μαρίνης

Παιδεία
Σπύρος Μαρίνης (ΔΟΕ): Να ορθώσουμε τοίχο να μην περάσει ο ρατσισμός στα σχολεία — Τα γεγονότα στο 6ο Δημοτικό Δάφνης

Στην εκπο­μπή Ατέ­χνως στην ΕΡΤopen, μιλή­σα­με με τον Σπύ­ρο Μαρί­νη, μέλος του ΔΣ της Διδα­σκα­λι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δος και μέλος της…