Περιήγηση: Σπύρος Χαλβατζής

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Σπ. Χαλβατζής: Όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες το αστικό κράτος είναι ανύπαρκτο

Στην ανι­κα­νό­τη­τα του αστι­κού κρά­τους να προ­στα­τεύ­σει τις λαϊ­κές ανά­γκες, το οποίο όμως είναι ικα­νό­τα­το, ταχύ­τα­το, απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τα­το όταν πρό­κει­ται το…

Βίντεο
Χαλβατζής ΣΦΕΑ Το Πολυτεχνείο είναι εδώ Δεν συμβιβάζεται Δεν υποκλίνεται Δεν συνθηκολογεί
Featured Video Play Icon
Σπύρος Χαλβατζής: «Το Πολυτεχνείο είναι εδώ ΔΕΝ συμβιβάζεται ΔΕΝ υποκλίνεται ΔΕΝ συνθηκολογεί»

Ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής πρό­ε­δρος στo Σύν­δε­σμο Φυλα­κι­σθέ­ντων & Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών (ΣΦΕΑ) στην εκπο­μπή Kontra24 με την Ανα­στα­σία Γιά­μα­λη κάνει ξεκάθαρο…

Επικαιρότητα
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ — Πρόεδρος ΣΦΕΑ: Το Πολυτεχνείο έδειξε ότι όλα είναι εφικτά όταν ο λαός και η νεολαία ξεπερνούν τον φόβο (AUDIO)

Για τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου, τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία και την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη του λαού μίλη­σε ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής, ο πρόεδρος…

Επικαιρότητα
Σπ. Χαλβατζής: Σύμβολο οι φυλακές Ωρωπού γι’ αυτό που θεωρείται από κάποιους απραγματοποίητο αλλά μπορεί να γίνεται κατορθωτό

Η ομι­λία του προ­έ­δρου του ΣΦΕΑ, Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή στον Ωρω­πό στις 21/7/2020 με αφορ­μή την παρα­χώ­ρη­ση των πρώ­ην Φυλα­κών Ωρωπού…

Κοινωνία
Σπ. Χαλβατζής: Οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές συνεχίζουν να διεκδικούν όλα όσα δικαιούται η χώρα μας από το γερμανικό κράτος

Τοπο­θέ­τη­ση του Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή, Προ­έ­δρου του ΣΦΕΑ Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74, στην εκδή­λω­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Διεκ­δί­κη­σης Οφει­λών της…