Περιήγηση: Σπύρος Χαλβατζής

Κοινωνία
Σπ. Χαλβατζής: Οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές συνεχίζουν να διεκδικούν όλα όσα δικαιούται η χώρα μας από το γερμανικό κράτος

Τοπο­θέ­τη­ση του Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή, Προ­έ­δρου του ΣΦΕΑ Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74, στην εκδή­λω­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Διεκ­δί­κη­σης Οφει­λών της…

Εκδηλώσεις
Σπύρος Χαλβατζής: Η ΕΑΜική Αντίσταση και η εποποιΐα του ΔΣΕ, αποτελούν τα νάματα να αντλεί διδάγματα ο εργαζόμενος λαός

Χαι­ρε­τι­σμός Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή Προ­έ­δρου του ΣΦΕΑ-Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74, στο 15ο Συνέ­δριο ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Αγα­πη­τοί συνα­γω­νι­στές και συνα­γω­νί­στριες, σύντροφοι…

Επικαιρότητα
Σπ. Χαλβατζής: «Αύριο η Γυάρος θα ξυπνήσει μνήμες, αλλά θα δείξει και το φωτεινό αύριο που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος»

Στην εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης του ΚΚΕ σε αυτούς που φυλα­κί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν και έχα­σαν τη ζωή τους στη Γυά­ρο ώστε…

Πρόσωπα
Γιώργης Μωραΐτης: Θαρραλέος, ατρόμητος, αλύγιστος, λαϊκός αγωνιστής, κομμουνιστής

Απο­χαι­ρε­τι­σμός του σ. Γιώρ­γου Μωρα­ΐ­τη, από το Σπύ­ρο Χαλ­βα­τζή, πρό­ε­δρο (σ.σ. τότε αντι­πρό­ε­δρο) του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων και εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974.…

Πρόσωπα
Ομιλία του προέδρου του ΣΦΕΑ Σπύρου Χαλβατζή στην τιμητική εκδήλωση για το Γιάννη Χαλκίδη

Αγα­πη­τοί φίλοι, συνα­γω­νι­στές και συνα­γω­νί­στριες, σύντρο­φοι Ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–74 τιμά σήμε­ρα έναν ξεχω­ρι­στό αγω­νι­στή. Ενα από…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο Σπύρος Χαλβατζής για τον Κώστα Μαραγκουδάκη: Ήταν και είναι πάντα παρών

Δημο­σιεύ­ου­με την ομι­λία του Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του κομ­μου­νι­στή Κώστα Μαρα­γκου­δά­κη, στις 12 Ιου­νί­ου, στο Αμφι­θέ­α­τρο της…

Βιβλίο
Το μερτικό του Κ. Μαραγκουδάκη στην 80χρονη πορεία για Λευτεριά και Κοινωνική Απελευθέρωση

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Ήταν κατά­με­στο το αμφι­θέ­α­τρο του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στή­μιου Αθη­νών – της πρώ­ην ΑΣΟΕΕ στην οδό Πατη­σί­ων 76- το…

Επικαιρότητα
Σπ. Χαλβατζής: Οι δικτατορίες, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν πέφτουν από τον ουρανό αλλά είναι δημιούργημα του καπιταλισμού

Η δικτα­το­ρία δεν ήταν κάτι που έπε­σε από το κενό, ούτε οργα­νώ­θη­κε από ορι­σμέ­νους «άφρο­νες» αξιω­μα­τι­κούς, τόνι­σε ο Σπύ­ρος Χαλβατζής,…