Περιήγηση: ΣΣΕ

Επικαιρότητα
Επερώτηση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ

Επί­και­ρη Επε­ρώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Έφη Αχτσιό­γλου, με θέμα τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, κατέθεσε…