Περιήγηση: Στέγη Γερόντων - Ίδρυμα Πετρή

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Αγωνιστική αισιοδοξία και ελπίδα για το αύριο, να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων με ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις μάχες

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σκέ­φθη­κε, σήμε­ρα το πρωί, τη «Στέ­γη Γερό­ντων — Ίδρυ­μα Πετρή» στη Στυλίδα.…