Περιήγηση: Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Επικαιρότητα
Κατά του δικαιώματος στην άμβλωση ψήφισε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος — Τον «αδειάζει» η ΝΔ

Αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η κίνη­ση του ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ Στέ­λιου Κυμπου­ρό­που­λου να υπερ­ψη­φί­σει τρο­πο­λο­γία κατά του δικαιώ­μα­τος των γυναι­κών στην…

Επικαιρότητα
«Ο Γρηγορόπουλος δικαιώθηκε…»: Προκλητικό σχόλιο του ευρωβουλευτή της ΝΔ Κυμπουρόπουλου για την ποινή στον Κορκονέα

Του­λά­χι­στον άστο­χο και προ­κλη­τι­κό — το λιγό­τε­ρο- θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί το σχό­λιο του ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ Στέ­λιου Κυμπου­ρό­που­λου ο…