Περιήγηση: Στέλιος Πέτσας

Κοινωνία
Πελετίδης σε Πέτσα: Να ανοίξουν τα μαγαζιά με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτόκολλων

Ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, είχε, σήμε­ρα το πρωί, συνά­ντη­ση στο Δημαρ­χείο με τον Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών κ. Στέ­λιο Πέτσα.…

Πολιτική
Στ. Πέτσας: Στις 11 Ιανουαρίου ανοίγουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων — Από σήμερα τα περιοριστικά μέτρα

Τα σχο­λεία όλων των βαθ­μί­δων θα ανοί­ξουν στις 11 Ιανουα­ρί­ου ξεκα­θά­ρι­σε σήμε­ρα ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας ο οποί­ος χαρακτήρισε…

Επικαιρότητα
Σκληρό Lockdown για μια βδομάδα ανακοίνωσε ο Στ. Πέτσας — Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Σε αυστη­ρο­ποί­η­ση των μέτρων περιο­ρι­σμού από αύριο, Κυρια­κή έως τις 11 Ιανουα­ρί­ου προ­χω­ρά η κυβέρ­νη­ση. Συγκε­κρι­μέ­να όπως ανα­κοί­νω­σε ο κυβερνητικός…

Πολιτική
Στ. Πέτσας: Δεν αποκλείεται πιο αυστηρό lockdown στις «κόκκινες» περιοχές

«Η επι­δη­μιο­λο­γι­κή κατά­στα­ση στην Ευρώ­πη παρα­μέ­νει εξαι­ρε­τι­κά επι­βα­ρυ­μέ­νη», τόνι­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας ξεκι­νώ­ντας την εξ απο­στά­σε­ως ενη­μέ­ρω­ση των…

Προτεινόμενο
Προσγείωση στην πραγματικότητα μετά το κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας — Ελάχιστα τα εμβόλια που θα πάρουμε το Γενάρη

«Υπάρ­χουν καλά νέα και κακά νέα» είπε ο Στέ­λιος Πέτσας ανα­φε­ρό­με­νος στο εμβό­λιο ψαλι­δί­ζο­ντας τις ελπί­δες για άμε­ση ανα­χαί­τι­ση της…

Πολιτική
Βιάζεται να ανοίξει το λιανεμπόριο η κυβέρνηση, με «λελογισμένο ρίσκο» για την υγεία εργαζομένων και καταναλωτών

Βιά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση να ανοί­ξει το λια­νε­μπό­ριο, ενώ αρνεί­ται να προ­χω­ρή­σει σε ουσια­στι­κά μέτρα ενί­σχυ­σης του συστή­μα­τος Υγεί­ας δεδο­μέ­νου ότι…