Περιήγηση: Στέφανος Κασελάκης

Πολιτική
Εισαγγελική παρέμβαση για την εταιρεία του Στ. Κασελάκη που δάνεισε στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος

Την παρέμ­βα­ση του Εισαγ­γε­λέα προ­κά­λε­σε η δημο­σιο­ποί­η­ση εγγρά­φων που αφο­ρούν την εται­ρεία του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασε­λά­κη, και από…