Περιήγηση: Στέφανος Χίος

Επικαιρότητα
Ακροδεξιό κόμμα υπό την ονομασία «Εθνική Απελευθέρωση» ίδρυσε ο Στέφανος Χίος

Κόμ­μα υπό την ονο­μα­σία «Εθνι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση» ανα­κοί­νω­σε χθες ο ακρο­δε­ξιός δημο­σιο­γρά­φος Στέ­φα­νος Χίος. Με χρυ­σαυ­γί­τι­κη φρα­σε­ο­λο­γία, εθνι­κι­στι­κές κορώ­νες και μπόλικο…

Πολιτική
«Μακελειό» για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της ακροδεξιάς: Νέο κόμμα ανακοίνωσε ο Στέφανος Χίος

Ψαρεύ­ο­ντας στα θολά νερά της δεξα­με­νής ψηφο­φό­ρων της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, ο «δημοσιογράφος»-παρουσιαστής Στέ­φα­νος Χίος ανα­κοί­νω­σε την κάθο­δο στις επόμενες…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη ο Στέφανος Χίος για το σημερινό χυδαίο πρωτοσέλιδο στο «Μακελειού»

Εντο­λή για την ενερ­γο­ποί­η­ση της δια­δι­κα­σί­ας του αυτο­φώ­ρου σε βάρος του δημο­σιο­γρά­φου ‑εκδό­τη Στέ­φα­νου Χίου έδω­σε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών, για…

Επικαιρότητα
Eρευνα με την διαδικασία του αυτοφώρου για διασπορά ψευδών για δημοσίευμα της εφημερίδας “Μακελειό”

Ανα­ζη­τού­νται στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας ο Στέ­φα­νος Χίος και ο συντά­κτης του σημε­ρι­νού πρω­το­σέ­λι­δου της εφη­με­ρί­δας «Μακε­λειό» το οποίο…