Περιήγηση: Σταθμάρχης

Κοινωνία
Τέμπη: Νέα προθεσμία για τους δύο σταθμάρχες – Απολογούνται την επόμενη εβδομάδα

Νέα προ­θε­σμία να απο­λο­γη­θούν την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα πήραν από τον εφέ­τη ανα­κρι­τή ο συμ­βα­σιού­χος σταθ­μάρ­χης και ο δεύ­τε­ρος σταθ­μάρ­χης που…