Περιήγηση: Σταμάτης Κραουνάκης

Εκδηλώσεις
Μια ξεχωριστή παράσταση στο Θέατρο Τέχνης, με πρωταγωνιστή το Λόρκα

Μια ξεχω­ρι­στή παρά­στα­ση με τίτλο «Duende» στο Θέα­τρο Τέχνης Καρό­λου Κουν Φρυ­νί­χου (Φρυ­νί­χου 14, Πλά­κα). Ο Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης μελο­ποιεί ποι­ή­μα­τα του Ισπα­νού ποιητή…