Περιήγηση: Σταύρος Θεοδωράκης

Επικαιρότητα
Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του Ποταμιού, ανακοίνωσε ο Στ. Θεοδωράκης

Την πρό­θε­σή του να παραι­τη­θεί από την ηγε­σία του Ποτα­μιού, ανα­κοί­νω­σε στο Πολι­τι­κό Συμ­βού­λιο του Κινή­μα­τος ο Σταύ­ρος Θεο­δω­ρά­κης και…

Πολιτική
Συμφωνία Πρεσπών: Κατά συνείδηση το Ποτάμι — Φ. Γεννηματά: «Δεν υπάρχει θέμα πειθαρχίας, αλλά θα υπάρχουν συνέπειες»

Το Πολι­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ποτα­μιού επι­βε­βαί­ω­σε εκ νέου στην απο­ψι­νή συνε­δρί­α­σή του μαζί με τους βου­λευ­τές και τους ευρω­βου­λευ­τές του…