Περιήγηση: Σταύρος Μπαλάσκας

Επικαιρότητα
Παραιτήθηκε από το ΔΣ της ΠΟΑΣΥ ο γνωστός μαϊντανός Στ. Μπαλάσκας

Την παραί­τη­σή του από το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων (ΠΟΑΣΥ) υπέ­βα­λε ο γνω­στός τηλε­μαϊ­ντα­νός  συν­δι­κα­λι­στής αστυ­νο­μι­κός Σταύρος…

Επικαιρότητα
Χτες απειλούσε με μηνύσεις ο Μπαλάσκας, σήμερα ζητάει συγνώμη…

Ενώ χτες απει­λού­σε με μηνύ­σεις σήμε­ρα ο γνω­στός τηλε-συν­δι­κα­λι­στής, ο αγα­πη­τός μαϊ­ντα­νός των πρω­ι­νών τηλε­ο­πτι­κών εκπο­μπών ονό­μα­τι Σταύ­ρος Μπα­λά­σκας ζήτησε…

Επικαιρότητα
Πρωτοβουλία Αστυνομικών για Μπαλάσκα: Μαϊντανός σε ανάπτυξη (και με κάλυψη)

Ξανα­χτύ­πη­σε ο γνω­στός τηλε-συν­δι­κα­λι­στής, ο αγα­πη­τός μαϊ­ντα­νός των πρω­ι­νών τηλε­ο­πτι­κών εκπο­μπών. Ως Πρω­το­βου­λία Αστυ­νο­μι­κών εκφρά­ζου­με τη μέγι­στη αντί­θε­σή μας στις…

Ανακοινώσεις
Για χυδαιότητες Μπαλάσκα κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Διοι­κη­τι­κή Έρευ­να σε βάρος του συν­δι­κα­λι­στή Σταύ­ρου Μπα­λά­σκα, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων, διέ­τα­ξε σήμε­ρα το…

Επικαιρότητα
Ο Μπαλάσκας «καρφώνει» Χρυσοχοϊδη-ΕΛΑΣ: «Υπήρχαν επιφορτισμένοι αστυνομικοί με διαταγές σαφέστατες» για την σύλληψη Παππά

Σε μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα δήλω­ση προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα ο συν­δι­κα­λι­στής της ΕΛ.ΑΣ. Σταύ­ρος Μπα­λά­σκας η οποία ουσια­στι­κά εκθέ­τει ανε­πα­νόρ­θω­τα την ηγεσία…

Επικαιρότητα
«Ξήλωσε» τον Μπαλάσκα η ΠΟΑΣΥ λόγω των χυδαίων δηλώσεών του

Έκπτω­το από τα αξιώ­μα­τα του Αντι­προ­έ­δρου και του Ειδι­κού Γραμ­μα­τέα, λόγω «ευθεί­ας παρα­βί­α­σης του Κατα­στα­τι­κού της Ομο­σπον­δί­ας, του Εσω­τε­ρι­κού Κανονισμού…