Περιήγηση: Στενή Αυτοάμυνα Αθηνών

Ιστορία
18/7/1950: Μία ακόμη δίκη σκοπιμότητας στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Ιού­λης 1950. Στη χώρα μας υπάρ­χει κυβέρ­νη­ση Ν. Πλα­στή­ρα («κέντρου») ο οποί­ος ανα­κοι­νώ­νει τα περί­φη­μα «μέτρα επιείκειας».…