Περιήγηση: Στεφανία Σαντρέλι

Κινηματογράφος
Στεφανία Σαντρέλι: Το κοριτσόπουλο που μας αναστάτωσε, ο Μπερτολούτσι και το “Κλειδί” της ευτυχίας

Η Ιτα­λία έχει μία τερά­στια παρά­δο­ση στην “παρα­γω­γή” πανέ­μορ­φων κορι­τσιών που κατά­φε­ραν να κυριεύ­σουν τη μεγά­λη οθό­νη και κυρί­ως τα…