Περιήγηση: Στο Κόκκινο

Κοινωνία
Επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ που τους έχει τρεις μήνες απλήρωτους εξαπολύουν οι εργαζόμενοι «Στο Κόκκινο»

Τρεις μήνες απλή­ρω­τοι οι εργα­ζό­με­νοι «Στο Κόκ­κι­νοι» και βλέ­πο­ντας το σταθ­μό να αιμορ­ρα­γεί και να καρ­κι­νο­βα­τεί, με ανα­κοί­νω­σή τους…