Περιήγηση: Στο σπίτι των ηρώων

Βιβλίο
«Ν. Μπελογιάννης‑Ν. Πλουμπίδης: Στο σπίτι των ηρώων» — Μια συγκλονιστική μαρτυρία σε ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ Στο σπί­τι των ηρώ­ων Κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως» η συγκλο­νι­στι­κή μαρ­τυ­ρία του…