Περιήγηση: Στράτος Μαυροειδάκος

Επικαιρότητα
Αισχρό σχόλιο Μαυροειδάκου για την αστυνομική βία στο ΑΠΘ: «Είναι λογικό να υπάρχουν και τραυματισμοί…»

Δεν περι­μέ­να­με κάτι καλύ­τε­ρο από τον εκπρό­σω­πο των ειδι­κών φρου­ρών Στρά­το Μαυ­ροει­δά­κο. Είναι πάμπο­λες οι φορές που οι  δηλώ­σεις του…