Περιήγηση: στρατιωτική θητεία

Πολιτική
ΚΝΕ: Τώρα έκτακτα οικονομικά μέτρα στήριξης των στρατευμένων και προστασίας τους από την πανδημία, να μην αυξηθεί η θητεία για τον Στρατό Ξηράς

«Η αύξη­ση της θητεί­ας στον στρα­τό ξηράς στους 12 μήνες από την κυβέρ­νη­ση, όπως και τα υπό­λοι­πα μέτρα (εξο­πλι­στι­κά προγράμματα,…

Επικαιρότητα
Στρατός-Θητεία: Να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των φαντάρων και να καλυφθούν οι ανάγκες τους ζητά το ΚΚΕ

Να κατο­χυ­ρω­θούν τα δικαιώ­μα­τα των νέων στρα­τευ­μέ­νων που υπη­ρε­τούν τη θητεία τους και να καλυ­φθούν οι ανά­γκες τους ζητά­ει το…