Περιήγηση: Στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας-ΗΑΕ

Επικαιρότητα
Στρατόπεδο — κέντρο εκπαίδευσης του στρατού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Αυλώνα!

Πυκνώ­νει το δίχτυ της επι­κίν­δυ­νης για τον λαό εμπλο­κής σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς Η κυβέρ­νη­ση «τρέ­χει» στην πρά­ξη την κλι­μα­κού­με­νη εμπλοκή…