Περιήγηση: Στρατόπεδο

Κοινωνία
Ο φαντάρος που απαίτησε να σβηστεί το ναζιστικό σύνθημα από το στρατόπεδο της Λέσβου μίλησε στον 902

Μεγά­λες αντι­δρά­σεις αλλά και πολ­λά θετι­κά σχό­λια, για τη δρά­ση των φαντά­ρων που το απέ­τρε­ψε, προ­κα­λεί το νέο απα­ρά­δε­κτο περιστατικό…

Πολιτική
Ο Τσίπρας μίλαγε για Φύρερ και από τον Μανταμάδο της Λέσβου ο Έριχ Φον Μάινσταιν “τον χαιρετά”!

Λίγες ώρες μετά από την απί­στευ­τη απο­κά­λυ­ψη ότι σε στρα­τό­πε­δο του Ελλη­νι­κού Στρα­τού υπάρ­χει γραμ­μέ­νο με τερά­στια γράμ­μα­τα από­φθεγ­μα του…

Πολιτική
Λέσβος: Με εντολή της διοίκησης ναζιστικό σύνθημα σε τοίχο του Στρατοπέδου — Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή

Ένα ακό­μα απα­ρά­δε­κτο και πολύ σοβα­ρό περι­στα­τι­κό δρά­σης φασι­στοει­δών απέ­τρε­ψαν με αντι­δρά­σεις τους στρα­τευ­μέ­νοι. Σε στρα­τιω­τι­κή μονά­δα στο Μαντα­μά­δο Λέσβου,…