Περιήγηση: Στρώσε το στρώμα σου για δυο

Μουσική
Μια απάντηση σε δημοσιεύματα που αμφισβητούν ότι η μουσική του Ζορμπά είναι του Μίκη Θεοδωράκη

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με την απά­ντη­ση του theodorakism.blogspot.gr σε δημο­σιεύ­μα­τα που αμφι­σβη­τούν την πατρό­τη­τα έργων του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη (μου­σι­κό θέμα της ται­νί­ας «Ζορ­μπάς» και  τη μουσική…