Περιήγηση: Στυλιανός Παττακός

Πρόσωπα
Παττακός «Καλά του κάναμε» — Σαν σήμερα 28 Απριλίου έφυγε, παράλυτος από τα βασανιστήρια της χούντας, ο Σπ. Μουστακλής

Στις 28 Απρι­λί­ου 1986 «έφυ­γε» από τη ζωή ο αξιω­μα­τι­κός σύμ­βο­λο της αντί­στα­σης κατά της χού­ντας Σπ. Μου­στα­κλής. Πέθα­νε παρά­λυ­τος από…