Περιήγηση: Στόμιο Λάρισας

Ανακοινώσεις
29ο Αντιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΚΝΕ: Στο Στόμιο Λάρισας στις 17–19 Ιούλη

Το 29ο Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διή­με­ρο της ΚΝΕ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί φέτος στο Στό­μιο της Λάρι­σας, στις 17, 18 και 19 Ιού­λη, με σύν­θη­μα «Μένου­με Δυνα­τοί — Περ­νά­με στην Αντε­πί­θε­ση. Με…