Περιήγηση: Συγγραφέας

Πρόσωπα
Γιώργος Σκούρτης, στιχουργός ανυπέρβλητων τραγουδιών: “Μιλώ για τα παιδιά μου” — “Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί”

Στις 19 Νοεμ­βρί­ου 2018, σε ηλι­κία 78 ετών, έφυ­γε από τη ζωή μια σπου­δαία φυσιο­γνω­μία της λογο­τε­χνί­ας και ειδι­κά του θεάτρου,…

Θέατρο
Χάρολντ Πίντερ, μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, πήρε μέρος σε πολιτικούς αγώνες, δε δίστασε να εναντιωθεί στους ιμπεριαλιστές

Χάρολντ Πίντερ. Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς της επο­χής μας.  Παράλ­λη­λα, με το συγ­γρα­φι­κό του έργο, ο…