Περιήγηση: Συγκέντρωση ΚΚΕ Σύνταγμα

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Είναι η ώρα να πετάξουμε στα σκουπίδια της Ιστορίας τη ναζιστική — εγκληματική Χρυσή Αυγή

Τώρα είναι η ώρα να πετά­ξου­με στα σκου­πί­δια της Ιστο­ρί­ας τη ναζι­στι­κή ‑εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή, που που­λά­ει νταη­λί­κι σε φτωχούς…

Επικαιρότητα
Τον χαιρετισμό του Θάνου Μικρούτσικου διάβασε ο Γιώργος Κιμούλης, στη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα

Στην κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Σύνταγ­μα χαι­ρε­τι­στή­ριο μήνυ­μα απέ­στει­λε ο σπου­δαί­ος μου­σι­κο­συν­θέ­της και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ,…