Περιήγηση: συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Πολιτική
Αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Αποτρεπτική ασπίδα ή προάγγελος επικίνδυνων εξελίξεων;

Η επι­δί­ω­ξη ανα­βάθ­μι­σης της αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κής παρου­σί­ας στην Ελλά­δα – δεδο­μέ­νης της όξυν­σης του αντα­γω­νι­σμού στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή — επι­βε­βαιώ­νε­ται από…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Ανησυχία για την υπόθεση των ελλήνων στρατιωτικών, μεγάλες οι ευθύνες της συγκυβέρνησης

Τη βαθιά ανη­συ­χία του ΚΚΕ για τους δύο Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς που είναι προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι στην Τουρ­κία εξέ­φρα­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας κατά τη διάρ­κεια της…

Πολιτική
ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση εξελίσσεται στο καλύτερο “βαποράκι” των σχεδίων των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ στην περιοχή»

Σε ανα­κοί­νω­ση-σχό­λιο για την συνέ­ντευ­ξη του πρέ­σβη των ΗΠΑ Τζέ­φρι Πάιατ στον «ΣΚΑΪ», το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα ακόλουθα:…

Πολιτική
Κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο: Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απεργία στις 12 Γενάρη καλεί το ΠΑΜΕ

Σε απερ­γία στις 12 Γενά­ρη καλούν Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα για να δοθεί απά­ντη­ση στο το νέο αντι­λαϊ­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ…