Περιήγηση: συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Πολιτική
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τα 72 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

Σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 72 χρό­νια από τη ρίψη των ατο­μι­κών βόμ­βων στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: “Συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος εβδο­μή­ντα δύο χρό­νια από το ιμπεριαλιστικό…

Διεθνή
Θανάσης Παφίλης: Ομιλία για τα 18 χρόνια από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία

Στο πλαί­σιο του 26ου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού διη­μέ­ρου της ΚΝΕ έλα­βε χώρα ενδια­φέ­ρου­σα εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση για την συμπλή­ρω­ση 18 χρό­νων από την ιμπεριαλιστική…