Περιήγηση: Συγχωροχάρτια

Ιστορία
Σαν σήμερα: 31 Οκτωβρίου 1517: Πέντε αιώνες από τη Μεταρρύθμιση που άλλαξε την Ευρώπη

Το ημε­ρο­λό­γιο έδει­χνε 1514 όταν ένας Δομι­νι­κα­νός μονα­χός ονό­μα­τι Γιό­χαν Τέτσελ άρχι­σε να πωλεί στην Γερ­μα­νία γράμ­μα­τα -«συγ­χω­ρο­χάρ­τια»- κατ΄ εντο­λήν της…