Περιήγηση: Συλλαλητήρια Μακεδονία

Επικαιρότητα
Εθνικιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ανακοίνωσαν οι… «μακεδονομάχοι» — Ούτε λέξη για το ΝΑΤΟ

Ραντε­βού στις 20 Γενά­ρη στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος δίνει η λεγό­με­νη «Επι­τρο­πή Αγώ­να για την ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας», έπει­τα από σύσκεψη…

Πολιτική
Δημήτρης Κουτσούμπας: Αλλαγές στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ για την εξάλειψη του αλυτρωτισμού — Όχι στην ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ

Αλλα­γές τώρα στο Σύνταγ­μα για την εξά­λει­ψη του αλυ­τρω­τι­σμού, μη έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, που είναι παρά­γο­ντας περαι­τέ­ρω αποσταθεροποίησης…

Στήλη Αναγνωστών
Ναι στον πατριωτισμό των λαών, όχι στον εθνικισμό, τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Σαβ­βί­δης Πανα­γιώ­της // ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΤΑΝ ΠΟΤΕ ΜΕ ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ…ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΗΝ…